Kontakt

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe er det bare hyggelig om du kontakter oss.

Det hender fra tid til annen at folk tror at vi er en VPN tjeneste, og at vi derfor får spørsmål om hvordan en spesiell VPN tjeneste fungerer eller henvendelser om å få pengene tilbake fordi man ikke trenger tjenesten lenger.

I slike tjenester er det best om du kontakter den VPN tjenesten du benytter deg av. Merk at vi kun er en sammenligningsside og ikke har forutsetningene til å verken besvare eller håndtere slike spørsmål. VPNportalen har ingenting med driften av noen av VPN tjenestene på denne siden å gjøre.

Ellers er det bare hyggelig om du kontakter oss og vi takker deg for at du har tatt det tid for å se på denne siden.