Hvordan endre IP adresse?

Du kan enkelt endre IP adresse med en VPN-tjeneste

I denne artikkelen vil vi forklare deg hvordan du kan endre IP adresse. Først vil vi skrive en kort oppsummering av artikkelen. Deretter vil vi skrive om grunnprinsippene bak en IP adresse, hva en IP adresse er, hvordan du enklest mulig kan endre IP adresse med en VPN leverandør, hvilken leverandør du burde velge, og lignende.

Oppsummering

For å oppsumere denne artikkelen helt kort kan du endre IP adresse med en VPN tjeneste. Med en VPN opprettes det en sikker og kryptert tunnel mellom din PC/mobil/etc. og en ekstern server.

All trafikken din vil dermed gå gjennom denne eksterne serveren før den når ut til internett. Dermed vil din IP adresse holdes skjult mens andre på internett vil tro at du har IP adressen som den eksterne serveren har. Via denne metoden kan du få IP adresse fra hvor som helst i verden du ønsker, omgå geoblokkeringer og være 100 % anonym og trygg på nett.

Dette er de 5 beste VPN tjenestene vi for øyeblikket anbefaler for å forandre IP adressen din:

Hva er en IP adresse?

En IP adresse er et identifikasjonsnummer som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller en skriver i et datanettverk.

Slik Wikipedia skriver, er en IP adresse så å si det samme som et telefonnummer. Slik som alle mobiltelefoner må ha et telefonnummer for å kunne ringe til andre telefoner, må alle enheter ha en PC for å kunne kommunisere med andre på internett.

I dag skrives IP-adresser som fire heltall. Disse atskilles med punktum. Dette kan for eksempel være tallet 181.0.23.40. Hvert av disse fire heltallene kan ha verdier fra mellom 0 til 255.

Faren med IP adresser

En hacker kan relativt lett spore IP adressen din og se hvem du er

Faren med å ha en IP adresse er at andre kan overvåke datatrafikken din. Dette høres selvfølgelig ikke så enkelt ut for menigmannen, men for eksperter med det rette verktøyet kan det være relativt enkelt å overvåke en person ved å benytte seg av IP adresse overvåkning.

En hacker kan relativt lett spore IP adressen din og se hvem du er

Ved å overvåke en annen persons bevegelser på nett kan hackeren finne ut mye om den andre personen. For det første kan man finne ut informasjon den andre ønsker skal være hemmelig, som blant annet at den andre personen ser på erotikk på nett og lignende. Dette kan senere brukes for å utpresse den andre personen for penger og lignende.

Enda mer vanlig kan man finne informasjon om person-, bankopplysninger og lignende. På den måten kan hackeren tappe bankkontoen din for penger.

Generelt er det mange som også ikke ønsker å bli overvåket. Man hadde jo ikke likt om en fremmed person fulgte etter deg hjemme og på gaten, og så alt du gjorde. Det blir jo akkurat det samme på nett, da det alltid er noen i myndighetene som kan få klarering til å spore IP adressen din, dersom de har noe belegg for å gjøre dette. I slike tilfeller er det fristende å ønske å forandre IP adressen sin.

I Norge er jo slik overvåking av IP adresse så problematisk, da det egentlig ikke er noen streng overvåking fra myndighetenes side. Men i andre land som Kina, Russland, Indonesia og lignende foregår det en streng overvåkning av borgernes IP adresse, og i slike tilfeller er det ekstremt fristende å benytte midler for å endre IP adressen sin, slik at det blir vanskelig å spore den.

Vi skal nå forklare hvordan du kan endre IP adressen din.

Enkleste måte å endre IP adresse

Den enkleste måten å endre IP adressen sin på er via en VPN. Før vi kan forklare hvordan du endrer IP adressen din via en VPN må vi forklare hva en VPN er.

En VPN er i korte trekk en sikker tilkobling mellom din enhet (PC, mobil eller lignende) og en ekstern server i samme land eller et annet sted i verden. Det skapes en slags tunnel mellom din enhet og denne serveren, slik at all trafikken din går via denne serveren før den når ut til nettet.

Ved at all trafikken går via denne serveren skapes en morsom effekt, som er hele grunnen til at vi skriver denne artikkelen. Da all trafikken går via denne serveren vil andre på internett tro at trafikken kommer fra nettopp denne serveren. Serveren vil ha sin egen IP adresse, og dermed vil andre på internett tro at trafikken kommer fra denne IP adressen.

Dermed vil din IP adresse så å si være skjult, da det kun er serverens IP adresse som er synlig. Slikt sett vil du effektivt ha endret IP adressen din med en VPN tjeneste.

Når du er koblet til en VPN tjeneste vil du dermed være helt anonym, og det vil ikke være mulig for andre å spore deg. Dette er naturligvis en kjempefordel med en VPN tjeneste.

De aller fleste VPN tjenester har også en såkalt kill switch. Problemet med enkelte VPN tjenester er at tilkoblingen til den eksterne serveren en sjelden gang kan hoppe av, og i dette øyeblikket avsløres din egentlige IP adresse til andre på nettet.

Effekten av en kill switch er at internettilgangen din automatisk skrus av i det du mister tilkoblingen til den eksterne serveren. På denne måten vil det ikke foreligge noen midlertidig avsløring av IP adressen din.

Du kan få hvilken som helst IP adresse du ønsker, da forskjellige VPN tjenester har servere i alle forskjellige land. Dermed kan du for eksempel få en norsk IP adresse, svensk IP adresse, amerikansk IP adresse, tysk IP adresse og lignende. Mulighetene er uendelige.

Andre fordeler med å endre IP adresse?

Kort forklaring om VPN

En VPN tjeneste skaper en sikker tunnel mellom din enhet og en ekstern server.

Det er selvfølgelig mange andre fordeler med å endre IP adresse enn at sikkerheten din på nett økes. Ved siden av at du blir anonym vil du også kunne få tilgang til mye geoblokkert innhold. Et problem på dagens internett er at mye av innholdet på nett er geoblokkert, slik at du bare kan se visse TV kanaler i enkelte land og lignende.

Kort forklaring om VPN

For eksempel kan Netflix brukes som et godt eksempel. Netflix tilbyr i dag et ekstremt godt tilbud i for eksempel USA, men i land som Norge, Sverige og Danmark er tilbudet ganske mye dårligere. Grunnen til dette er at Netflix må kjøpe rettighetene til visse programmer i forskjellige land, og disse er ofte dyrere i enkelte land.

Netflix baserer dette utvalget ut fra IP adressen din. Dersom du har norsk IP adresse, vil du få norsk Netflix, dersom du har amerikansk IP adresse vil du få amerikansk Netflix og lignende.

Dermed kan du ganske enkelt koble til en VPN tjeneste, velge en amerikansk server og få amerikansk IP adresse, før du vil få den amerikanske Netflixversjonen. Slik sett kan du få mye bedre utvalg på Netflix.

Det samme prinsippet gjelder for eksempel på andre lignende kanaler som HBO, HULU og lignende.

I tillegg til dette kan du bruke VPN til å omgå geoblokkeringer dersom du er på reise i land som Kina eller Russland. I disse landene har jo myndighetene blokkert store deler av internettet, som for eksempel sider som Facebook, Youtube og lignende. «The great firewall of China» heter det som kjent i Kina. Dersom du befinner deg i Kina kan du koble til en server utenfor landets grenser via VPN, og dermed omgå denne brannmuren.

Dersom du befinner deg i utlandet kan du også koble til en norsk server via VPN, og dermed få norsk IP adresse. Dette kan være en kjempefordel dersom du skal se programmer som NRK eller TV2 Sumo, da disse krever at du befinner deg i Norge for at du skal kunne se på dem. Lurer du disse programmene med en VPN blir det en lek å se norsk TV i utlandet.

Hvordan skaffe seg en VPN tjeneste?

Nå som du altså har forstått at du enkelt kan forandre IP adressen din ved hjelp av en VPN tjeneste, er neste spørsmål naturligvis hvordan du skaffer deg en VPN tjeneste.

Det er relativt enkelt å skaffe seg en VPN tjeneste da det eksisterer hundrevis av forskjellige VPN tjenester rundt omkring i verden. Disse er nettbaserte, slik at det bare er å registrere seg og laste ned tjenesten. Det er altså ikke noe særlig vanskeligere enn dette, og prosessen tar sjelden mer enn 5 minutter. Det går altså relativt fort å skifte IP adresse med VPN dersom du har et behov for å gjøre dette så raskt som mulig.

Vi får selvfølgelig ofte spørsmål om man må betale for VPN tjenester eller om disse er gratis. Sannheten er at det finnes mange gratis VPN tjenester, men at disse dessverre ikke er særlig gode.

En person som bruker NordVPN på mobiltelefon

Problemet med gratistjenestene er at de som oftest har få servere, dårlig hastighet og lite kapasitet. Mange har også en grense på antall GB trafikk, slik at du for eksempel ikke kan bruke VPN tjenesten gratis i mer enn 1 GB. Dette hjelper naturligvis ikke til mye over det lange løp.

Mange av gratistjenestene har også et rykte på seg for å spre informasjon om brukerne sine, hvilket naturligvis nærmest er en skandale, da selve hovedpoenget med VPN er at man skal kunne endre IP adresse for å være anonym og forbedre nettsikkerheten sin.

På grunn av dette anbefaler vi som oftest de fleste å gå for betalte VPN leverandører. Hovedgrunnen til dette er at de betalte VPN leverandørene er svært billige. Disse koster normalt sjelden mer enn 50 kr i måneden, ofte mindre dersom du binder deg for en lengre periode. Nesten alle betalte VPN leverandører har en 30 dagers pengene tilbake garanti, slik at du når som helst kan få pengene tilbake innen 30 dager. Du kan lese mer om gratis vs betalte VPN tjenester her.

En person som bruker NordVPN på mobiltelefon

Når det kommer til hvilken VPN leverandør vi anbefaler deg å bruke finnes det utrolig mange, slik at det blir vanskelig å gi et konkret råd. Likevel er det noen vi liker bedre enn andre, og disse har vi listet opp øverst og underst på siden.

De VPN leverandørene vi liker best er ExpressVPN, NordVPN og CyberGhost. Dette er robuste VPN tjenester som alle har ekstremt mange servere i mange forskjellige land, en politikk om null loggføring, ekstremt god sikkerhet og kryptering, rimelig pris, god kundeservice og lignende. Dette er dermed VPN tjenester du kan velge og samtidig være sikker på at du har gjort et godt valg. Hvis du vil se en større test av norske VPNer kan du lese mer i denne artikkelen.

Er det lovlig å endre IP adressen sin?

Det er helt lovlig å endre IP adressen sin, slik at dette ikke er noe du trenger å bekymre seg over. Enkelte er livredde for å benytte seg av en VPN tjeneste fordi de et eller annet sted har hørt at dette ikke er lovlig, men dette er altså ikke sant.

I Norge og resten av Europa er det altså ikke noe problem å benytte seg av en VPN tjeneste. Vær imidlertid klar over at vi ikke er helt sikre på hvordan reglene er i for eksempel Kina eller Russland. Vi er kjent med at ekstremt mange benytter seg av VPN tjenester i disse landene uten noen særlig sanksjoner, men vi er likevel ikke helt sikre på om dette er formlet lovlig.

Kan jeg skjule IP adressen min?

Mange lurer spesifikt på om de kan skjule IP adressen sin. Dette er jo egentlig noe litt annet enn å endre IP adressen, men de samme prinsippene er likevel gjeldende.

Ved at du kobler til en VPN tjeneste vil du få en annen IP adresse (IP adressen til den spesifikke serveren), og på den måten vil du jo også skjule din opprinnelige IP adresse. Så svaret på dette spørsmålet er jo da egentlig ja.

Vær imidlertid klar over at du alltid vil ha en eller annen form for IP adresse, men det vil da være en annen IP adresse enn din egen, og en som er mye vanskeligere å spore tilbake til deg.

Gjelder dette for alle enheter?

Svaret på dette spørsmålet er ja. Det går ann å endre eller skjule IP adressen sin på alle enheter. Du kan for eksempel bruke en VPN tjeneste på enheter som PC, Mac, Linux, Apple, Android, Windows og lignende.

De fleste VPN tjenestene har også egne programvarer og apper til de forskjellige enhetene, slik at det er svært enkelt og intuitivt og benytte seg av VPN sammen med de forskjellige enhetene.

Om annonsering på denne nettsiden

Innholdsfortegnelseexpand_more

  Beste VPN-tjenester

  Express Icon

  Beste VPN i vår test

  Prøv ExpressVPN
  NordVPN Icon

  Testens andreplass

  Prøv NordVPN
  Om annonsering på denne nettsideninfo