VPNportalen

Annonsering:

For at denne nettsiden skal være gratis å bruke, så mottar vi et honorar for å linke til de ulike tilbyderene


Vi har ikke mulighet til å dekke alle tilbydere av VPN. Håper du får god nytte av denne siden og del gjerne med venner og familie som er interessert i VPN.

Hva vi legger vekt på i vår vurdering:

 • Pris
 • Hastighet og kvalitet
 • Brukeropplevelse
 • Antall servere og hvilke land som er representert
 • Kundeservice og åpningstider
 • Om det er pengene tilbake garanti dersom man ikke er fornøyd
 • Denne nettsiden mottar honorar for å linke til de ulike tilbyderene. Derfor er nettsiden gratis for brukere.

  Om oss

  VPNportalen er en nettportal som sammenlikner og vurderer ulike VPN-leverandører.

  Vårt mål er å identifisere VPN-leverandørene med raskest hastighet, sikkerhet, trygghet og kundeservice. Brukervennlighet er også noe vi legger vekt på. Alle leverandørene vi har anbefalt på denne siden er svært enkel å bruke. Det er som oftest bare å laste ned programmet og trykke på hvilket land du vil tilknyttes ut fra et verdenskart.

  Pris er også et moment, men de fleste VPN-leverandørene har relativt lik pris. Dette gjør at prisen ikke blir en særlig fremtredende faktor i vår vurdering.

  Prisen for en måned ligger på rundt 100 kr for de fleste tilbyderne, men binder man seg for 6 måneder eller mer er det mulighet for å oppnå vesentlig reduserte månedspriser, ofte fra rundt 30 kr. Derfor vil det lønne seg å binde seg lenger.

  Det har etter hvert blitt stor konkurranse innenfor VPN-bransjen, hvilket er en fordel for forbrukerne. VPN-leverandørene blir tvunget til å presse prisen ned og tilby solide produkter.

  Det finnes en rekke andre VPN-leverandører enn de vi anbefaler på denne siden, og noen av disse kan også være gode valg. Vi har imidlertid av ressurshensyn valgt å forholde oss til 5 kjente merkenavn i bransjen.

  Programmene vi anbefaler på siden er alle programmer man må betale for. Det finnes også gratis VPN-programmer man kan bruke. Men prisen på disse programmene har blitt såppass lav at vi mener at det i mange tilfeller vil lønne seg å velge et slikt program framfor et gratisprogram.

  Som alle andre bedrifter er vi nødt til å dekke kostnadene ved å opprette siden, samt å generere profitt. Derfor mottar vi henvisningsgebyr når vi henviser en person fra vår side til en VPN-leverandør dersom vedkommende kjøper et abonnement.

  Vi håper du får nytte av denne siden og ønsker deg lykke til i jakten på en VPN-tjeneste.